Good nápady

good nápady.

Pokec

Pište co chcete, ale vulgární text bude smazán.

Fyzika

Kvantová mechanika v „šutru“
Stejně tak jako v klasické fyzice resp. ve fyzice newtonovské, máme v kvantové fyzice určitě mechanické zákony. Kvantová fyzika je nazývá kvantová mechanika. V článku se zmíníme trochu o pohybu, o tom jak se předává energie a také se zmíníme o jakémsi principu korespondence. Toto vše si popšeme jen velice stručně.

Světy makrosvěta a mikrosvěta se od sebe liší. V každém světě platí jiné fyzikální zákony, které nemají v tom druhém světě obdoby. Mezi těmito světy však musí existovat souvislost. Když by sme přecházeli od částic k makroskopickým objektům, budou se nám rozměry částic, či jejich vlnové délky, zdát nesmírně malé. Tento přechod se nazývá princip korespondence.

Kvantová mechanika se stejně jako fyzika klasická zabývá pohybem působícím na částice. Částice v mikrosvětě získávají energii velice zajímavým způsobem. Získávají ji tak, že částice přejde z jednoho kvantového stavu do stavu druhého(stejně tak je to se ztrácením energie – částice přejde do nižšího stavu). Poloha částice v mikrosvětě se nedá přesně určit. Polohu můžeme určit jenom s nějakou pravděpodobností. Toto je úplně jiné chování, než známe u nějakého makroskopického tělesa. V mikrosvětě tudíž hraje pravděpodobnost důležitou roli.

zajímavé
Posledni komentare
19.03.2016 08:47:43: Jak jsi sám smiley${1} Avg security 2015 free download
zajímavé
černé díry v galaxii ....
Supernova hm .... zajimavé
Zajimave
 
TOPlist